Bankoplysninger for                 Basses Transport ApS

Den bedst bank i transportrancen for det Tyske marked

Information

CVR Nr.: DK 40185003
Unionbank: 1000345498
S.W.I.F.T: UNBNDE21XXX
IBAN: DE40215201001000344598

Basses Transport ApS har valgt at benytte en Tysk Bank, grunden til dette er at vi i løbet af 2020 eller 2021 åbner en Tysk afdeling af Basses Transport ApS.

Det er ikke et tilfælde at vi ligepersis vælger denne bank, men fordi vi kan få den bedste rådgivning inden for transportområdet med henhold til finansiering og investeringer i det tyske marked.

Sammensætning af Bank og Transportfirma er vi et stærkt team

Alle regninger og betalinger vil for Basses Transport ApS foregå i Euro, i det tilfælde dette ikke kan lade sig gøre vil der være et gebyr på 0,7% på regningen som vil være et gebyr til banken for håndtering af betalingen.